Wiadomości

Grupa pod przewodnictwem producenta muzycznego aktywnie uczestniczy w poszerzaniu repertuaru grupy.